Acaba de nàixer un altre Lineamusnos. Aquest amb el nom de Bloc d’aula Lineamusnos. En el primer escriurà el profe, o siga jo, i en l’altre els molt il·lustres alumnes. Va dedicat a vosaltres.

El nou bloc té aquesta adreça. http://aulalineamus.wordpress.com/

Ja us explicaré a classe de quina manera podeu ser protagonistes i escriure i que tots puguem aprendre de tots.